W dniu 04 kwietnia br. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Readaptacji Reintegracji i Pomocy Wzajemnej „Pro Populo”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie pn. „Przemoc wobec dzieci i osób zależnych – standardy ochrony małoletnich”.

W ramach szkolenia zapoznaliśmy się z programami profilaktycznymi realizowanymi przez Fundację Pro Populo oraz pogłębiliśmy wiedzę na temat zjawiska przemocy wobec dzieci i osób zależnych.

Jednocześnie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc osobom dotkniętym przemocą domową w ramach Punktu Konsultacyjnego, czynnego w każdą środę w godzinach 14:00 – 15:00 w siedzibie Ośrodka.

Osoby doświadczające przemocy domowej mogą zgłaszać się również do pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego lub dzielnicowego.

W przypadku sytuacji kryzysowych warto sięgnąć po pomoc, nigdy nie jest za późno!