Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Urzędem Gminy Nowogródek Pomorski oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu w okresie od 01 marca do 30 listopada br. realizuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy.

W ramach prac społecznie użytecznych 10 pracowników wykonuje prace porządkowe na terenie całej gminy w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Pracownicy dbają o czystość i estetykę w przestrzeni publicznej.

Koordynatorem prac jest pracownik socjalny: Kamila Kardasz, tel. 95 747 17 39.