Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków o gorący posiłek w szkole dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2023/2024.

O gorący posiłek mogą starać się również osoby starsze i niesamodzielne.

Dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy od kwoty 1200,00 zł, natomiast w przypadku osób starszych i niesamodzielnych prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe kryterium wynosi 1552,00 zł. Przyznanie pomocy poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym uwzględniającym zasoby, możliwości i uprawnienia rodziny do zaspokojenia we własnym zakresie wnioskowanej potrzeby objęcia wsparciem w formie gorącego posiłku.  

Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS, ul. Pionierów 15/2, Karsko.

 

Od stycznia 2024 roku dostawcą posiłku jest firma Działalność Gastronomiczna, Dorota Chmielowiec, ul. Spokojna 22b 74-300 Myślibórz

W załączeniu zamieszczamy przykładowe menu.

Załącznik