Zaproszenie do złożenia oferty:

Dostawa  wyposażenia, artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.  „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załącznik - Projekt umowy

Załącznik - Rozeznanie rynku

Załącznik 2a - Pracownia robotyki

Załącznik 2b - Materiały biurowe

Załącznik 2c - Książki i gry

Załącznik 2d - Gry zręcznościowe