W dniu 14 lipca 2023 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku ogłosił nabór na stanowisko pracownika socjalnego ds. świadczeń przyznawanych decyzją w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej  w dniu 14 lipca 2023 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Sankiewicz

Uzasadnienie
Wybrana  kandydatka  złożyła  aplikację spełniającą wymogi formalne.  Pani  Agnieszka Sankiewicz posiada  niezbędne kwalifikacje   do  wykonywania  zadań wynikających  z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.