W związku z realizacją projektu Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Nowogródek Pomorski szansą na ich pracę w przyszłości” w Placówce Wsparcia dziennego odbędą się zajęcia dla rodziców: trening kompetencji rodzicielskich i warsztaty psychoedukacyjne.

Terminy spotkań:

I grupa:
22.09.2023 – godz. 8:00 – 12:00
23.09.2023 – godz. 8:00 – 12:00
29.09.2023 – godz. 8:00 – 12:00
30.09.2023 – godz. 8:00 – 12:00

II grupa:
22.09.2023 – godz. 12:30 – 16:30
23.09.2023 – godz. 12:30 – 16:30
29.09.2023 – godz. 12:30 – 16:30
30.09.2023 – godz. 12:30 – 16:30

Ze względów organizacyjnych zajęcia odbędą się w siedzibie GOPS, ul. Pionierów 15/2, Karsko.

Projekt jest współfinansowany  przez  Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.