WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024
ZASIŁEK RODZINNY SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Nowy okres zasiłkowy będzie obowiązywał od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku. Wnioski można składać:

  • od 1 lipca 2023 roku w formie elektronicznej;
  • od 1 sierpnia 2023 roku w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej są do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.

Do wniosku należy załączyć:

  • W PRZYPADKU ZMIANY SYTUACJI ZAWODOWEJ OD 2022 ROKU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ STOSOWNY DOKUMENT, NP. UMOWĘ O PRACĘ LUB ŚWIADECTWO PRACY
  • ZAŚWIADCZENIE O POBRANYCH ALIMENTACH W ROKU 2022
  • ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO
  • W PRZYPADKU NAUKI DZIECKA W SZKOLE ŚREDNIEJ, ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian. Co oznacza, że przysługuje osobom, których miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę wynosi:

  • 674 zł na osobę w rodzinie,
  • 764 zł dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł na osobę w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu: 95 747 17 39