INFORMATOR

Przemoc: to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiej osoby lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych.

Rodzaje przemocy:

  •   przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie;
  •   przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie;
  •   przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytykowanie zachowań seksualnych;
  •   przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy;
  •   zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Interwencja kryzysowa: stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Zakres działania:

  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapeutycznego i pedagogicznego.
  • udzielanie natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysu – pomoc specjalistów.

Program korekcyjno – edukacyjny - dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzony jest od 2008 roku. Podstawowym celem działań korekcyjno-edukacyjnych jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. W programie oddziaływania korekcyjne oparte są na wzmacnianiu zachowań i postaw pozytywnych w miejsce negatywnych.

Program psychologiczno-terapeutyczny - do udziału w programie są wskazane osoby , które w latach ubiegłych ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne.

Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś, co zburzyło harmonię i ład, doświadczyłeś przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, straciłeś bliską osobę, przeżywasz poważną chorobę, może rozpada się Twoje małżeństwo, przeżyłeś zdradę, straciłeś pracę, dzieci opuściły dom, masz myśli samobójcze lub próbowałeś odebrać sobie życie, jeśli żyjesz w konflikcie z dziećmi, rodzicami, przełożonymi

 

Jesteśmy aby Ci pomóc!!!

jeżeli czujesz, ze straciłeś kontrolę nad własnym życiem, jesteś przerażony, bezradny, nie możesz spać lub dręczą cię koszmary, odczuwasz lęk, niepokój lub popadasz w odrętwienie, nie możesz zebrać myśli, nie widzisz sensu w niczym, To normalna reakcja na wydarzenia przekraczające zwykłe doświadczenia człowieka, burzące jego spokój i odporność.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Północna 15,
74-300 Myślibórz
Tel. 95 747 23 03

 Regionalne Centrum Kryzysowe
Spokojna 13
74-300 Myślibórz
Tel.  957186041 – czynny -8. 00-20.00
Tel. całodobowy : 669606604
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Punkt Interwencji Kryzysowej
Spokojna 13
74-300 Myślibórz|
Tel. 957186041

      

    

 

INSTYTUCJE NIOSĄCE POMOC

GMINA BARLINEK:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku
Strzelecka 29
74-320 Barlinek
Tel. 95 746 00 14
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ops- barlinek.pl

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Strzelecka 29
74-320 Barlinek
tel.95746 00 14 w.22,669-213-200
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Strzelecka 29
74-320 Barlinek
tel.95 746 0014 wew.39609110018
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku w ramach którego funkcjonuje:

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
Jeziorna 8
74- 320 Barlinek
pok.nr 25
www.przemocTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.centrumwsparciarodziny.pl
tel:609110018- Eliza Stefaniuk, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel:669213200- Katarzyna  Kiełbasa

  Pomagalnia
Jeziorna 8
74-320 Barlinek
pok. 25
a) Tel:609110018- Eliza Stefaniuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) Tel:727570660- Marzena Wrońska, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) 669213200 Katarzyna Kiełbasa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku
Jeziorna8
74-320 Barlinek
Pok.22
Tel.957460014.wew.46727.570660
e-mail:m.wronska@opsbarlinek

Poradnia Leczenia Uzależnień
Szpitalna 11
74-320 Barlinek
Tel.601990606

  Komisariat  Policji w Barlinku
Ogrodowa 8, 74-320 Barlinek
tel. 47 78 24-205

 

 GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pionierów 15/2
74-305 Karsko
tel. 95 747 17 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pionierów 15/2
74-305 Karsko
tel: 95 747 17 39

 

GMINA DĘBNO:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Droga Zielona 1,
74-400 Dębno
tel./fax (095) 760 93 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Droga Zielona 1
74-400 Dębno
tel./fax (095) 760 93 45

Gminny punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
Kościuszki 17
74-400 Dębno
tel. 95 760 46 83  

Komisariat Policji w Dębnie
Kościuszki 7
74-400 Dębno
Tel. 95-760-94,477824338

 

GMINA BOLESZKOWICE:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Słoneczna 24
74 - 407 Boleszkowice
tel/fax 095 760 62 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Słoneczna 24
74 - 407 Boleszkowice
tel/fax 095 760 62 31

 

GMINA MYŚLIBÓRZ:

.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Myślibórz
Rynek im.Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 9574752048

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie
Północna 15
74-300 Myślibórz
Tel. 957472303
email: sekretariat@pcprmyslibórz

Punkt Interwencji Kryzysowej  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Spokojna13
74-300 Myślibórz
Tel. 95747 2303
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalne Centrum Kryzysowe
Spokojna 13
74-300 Myślibórz
Tel.957186041
Tel. całodobowy669606604
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
1 Maja19
74-300 Myślibórz
tel.957474 21 43, lub 95747 58-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Gminny zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
1 Maja 19
74-300 Myślibórz
Tel. 95 747 2143 

  Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu
Łużycka 21a
74-300 Myślibórz
Tel. 997, 112 –tel. czynny cała dobę,
477824511 lub 477824510 –tel. czynny cała dobę.
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt informacyjno – konsultacyjny
Spokojna 22
74-300 Myślibórz
Tel.794 47 8262

 Poradnia leczenia uzależnień
Pionierów 13
74-300 Myślibórz
tel. 601 990 606