W ramach Tarczy Solidarnościowej ceny prądu zostaną zamrożone na poziomie z 2022 roku, pod warunkiem pewnego poziomu zużycia energii elektrycznej. Ustawa przewiduje tani prąd dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą limitu 2000 kWh. Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach limit zużycia energii podniesiono do 2600 i 3000 kWh. Aby jednak skorzystać z wyższych limitów, należy złożyć specjalny wniosek o zamrożenie cen prądu.  

Podstawowy limit 2000 kWh nie wymaga składania oświadczenia. 

Wniosek o zamrożenie cen prądu muszą złożyć osoby uprawnione do taniej energii elektrycznej w limicie 2600 kWh i 3000 kWh. Są to odpowiednio:

  • osoby z niepełnosprawnością (limit do 2600 kWh);
  • rodziny z Kartą Dużej Rodziny (limit do 3000 kWh);
  • rolnicy (limit do 3000 kWh).

Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia energii elektrycznej odbiorcy będą rozliczani według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r.

Wniosek o zamrożenie cen prądu trzeba będzie złożyć w spółce energetycznej, w której gospodarstwo się rozlicza. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego lub w biurach obsługi klienta (listę placówek można znaleźć na stronach dostawców energii);
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres dostawcy energii;
  • w formie elektronicznej (oświadczenie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Aby wypełnić oświadczenie o podwyższonym limicie prądu przez internet, należy przede wszystkim wskazać nazwę dostawcy energii oraz numer PPE – punktu poboru energii (jeśli numerów PPE jest więcej niż jeden, trzeba podać wszystkie).

Następnie należy sprawdzić swoje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko i numer PESEL) i wpisać dane do kontaktu (adres korespondencyjny, adres e-mail, a także numer telefonu). Warto jednak zaznaczyć, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale ułatwi kontakt z dostawcą energii.  

Aby skorzystać z wyższego limitu zużycia energii, musimy wykazać, że mamy prawo do tej ulgi.

  • Rolnicy – muszą podać numer i kopię decyzji organu o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów oraz nazwę organu podatkowego, który ją wydał.
  • Rodziny wielodzietne – powinny podać skan Karty Dużej Rodziny wraz z ważnym numerem seryjnym dokumentu.
  • Gospodarstwa domowe zamieszkiwane przez osoby z niepełnosprawnością – muszą przedstawić orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia.

Oświadczenie o zamrożenie cen prądu warto dostarczyć jak najszybciej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Warto również zaznaczyć, że usługa jest bezpłatna. Jeśli tego nie zrobimy, będzie nam przysługiwał tylko podstawowy limit zużycia prądu do 2000 kWh. W tym przypadku za każdą kolejną zużytą kWh będziemy rozliczane według nowych, wyższych cen. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP – 785 zł za MWh.   

Wzory oświadczeń o zamrożeniu cen prądu

Wzory oświadczeń o zamrożeniu cen prądu
Każde przedsiębiorstwo energetyczne opracowało swój własny wzór wniosku o zamrożenie cen prądu. Poniżej znajdują się wzory oświadczeń do pobrania: