Trwa nabór wniosków do Placówki Wsparcia Dziennego na nowy rok szkolny 2022/2023.

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczej, wobec czego zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań.  Pobyt w Placówce jest nieodpłatny. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia.

Dzieci kierowane są na zajęcia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Ośrodka lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, ul. Pionierów 15/2, Karsko.

Obecnie zajęcia prowadzone są w budynku Szkoły Podstawowej w Karsku, w poniedziałki i czwartki w godzinach 15:00 – 18:00

Planowane jest uruchomienie zajęć we wszystkie dni tygodnia oraz dowozów na zajęcia, a także rozbudowanie oferty zajęć ( zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, zajęcia rozwijające, wycieczki oraz wyżywienie)

Ilość miejsc jest ograniczona.

Wiosek do pobrania