Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 % węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.

Wnioski składa się do dnia 30 listopada 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela: Magdalena Kobak, tel. 95 747 17 39

 

Wniosek do pobrania