Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się

w dniu 29 czerwiec 2022 r. (środa).

DLA MIEJSCOWOŚCI:
Nowogródek Pomorski, Giżyn, Świątki, Trzcinna, Rataje, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitno, Pachocino, Chocień, Somin, Smolary – w godzinach 09:00 – 13:00 w Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim

 

DLA MIEJSCOWOŚCI:
Karsko, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno – w godzinach 09:00 – 13:00 w siedzibie GOPS w Karsku

 

PROSIMY ZABRAĆ SWOJE TORBY.