Informujemy, że mieszkańcy Gminy Nowogródek Pomorski mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych.

 

 

- dla rodzin z min. 2 dzieci

- wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny

- termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.

 

 

                                       

www.rodzina.wzp.pl

- dla osób 60+

- wydawana bezpłatnie

- karta ważna bezterminowo

 

Informacje i miejsce składania wniosków o wydanie kart:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsku ul. Pionierów 15/2

Telefon 95 747 1739