W dniu 12 grudnia 2021 r. w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Trzcinnej odbyły się Prezentacje Bożonarodzeniowe. Imprezę uświetnił pięknymi kolędami zespół Karszczanki oraz występ artystyczny dzieci.
Swoje prace zaprezentowali: Stowarzyszenie Przyjaciół Karska i okolic, Koło Gospodyń Wiejskich w Karsku, Wiejski Ośrodek Kultury, Sołectwo Karsko oraz oczywiście nasi Seniorzy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia miłej i świątecznej atmosfery.