WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w dniu 10 listopada 2021 r. (środa)

PROSIMY O ZABRANIE MOCNYCH TOREB

WYDAWANIE DLA MIEJSCOWOŚCI:
Nowogródek Pomorski, Świątki, Trzcinna, Rataje, Chocień, Pachocino, Somin, Smolary – w godzinach 11:00 – 12:30
Giżyn, Sumiak, Kinice, Ulejno, Rokitnow godzinach 12:30 – 14:00
w Remizie Strażackiej w Nowogródku Pomorskim

WYDAWANIE DLA MIEJSCOWOŚCI:
Karsko, ul. Pionierów, ul. Mieszka I – w godzinach 8:00 – 9:30
Karsko - pozostali oraz Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno – w godzinach 9:30 – 11:00
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsku

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy uprasza się mieszkańców odbierających żywność

o dostosowanie się do poniższych zaleceń:
- zachowanie odstępu między sobą 2m,
- nie gromadzenie się w grupach powyżej 2 osób,
- posiadanie maseczek ochronnych!
- w miarę możliwości posiadanie rękawiczek jednorazowych

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ WYDAWANEJ ŻYWNOŚCI PROSIMY O ZABRANIE WŁASNYCH MOCNYCH TOREB!

PROSZĘ O ODBIÓR ŻYWNOŚCI W WYZNACZONYM DNIU.

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ODBIORU W INNYM TERMINIE!!!