Informacja o wynikach naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku

Dnia  05.10.2021 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku ogłosił nabór na stanowisko aspirant pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej  w dniu 05.10.2021 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Beata Marciniak

 

Uzasadnienie

Wybrana  kandydatka  złożyła  aplikację spełniającą wymogi formalne.  Przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani  Beata Marciniak posiada  niezbędne kwalifikacje   do  wykonywania  zadań wynikających  z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.