Serdecznie zapraszamy Państwa na Dożynki Powiatowo – Gminne, które w tym roku odbędą się w dniu 18 września w miejscowości Giżyn

Uroczyste otwarcie Dożynek rozpocznie się ok. godziny 14:00

Zaplanowano wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne, koncerty i zabawę taneczną, którą poprowadzi Radio Lipiany. Jak co roku sołectwa i stowarzyszenia prezentować będą swoje stoiska, na których będzie można skosztować wypieków i wyrobów lokalnych. Będzie możliwa degustacja gorącej zupy przygotowanej specjalnie dla uczestników imprezy przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku.

W tym roku po raz pierwszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim zaprezentuje własne stoisko. Swoje prace zaprezentuje Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Trzcinnej. Pracownicy Ośrodka będą udzielali informacji na temat możliwej pomocy mieszkańcom gminy.

W stoisku będzie można uzyskać informacje na temat:

  • Świadczeń wypłacanych w Ośrodku
  • Usług świadczonych przez Ośrodek
  • Dziennego Domu Pobytu Senior+
  • Placówki Wsparcia Dziennego
  • Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Serdecznie zapraszamy