Karsko 04.09.2021 r.

 Informacja o naborze na stanowisko asystent rodzinyw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowogródku Pomorskim  z siedzibą w Karsku

 Dnia  14.06.2021 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku ogłosił nabór na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą

w Karsku.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej  w dniu 15.06.2021 r.

Wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki formalne. W wyniku naboru na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Małgorzata Glapka

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Małgorzata spełniła wszystkie wymagania do pracy na stanowisku asystenta rodziny.