ZMIANY HARMONOGRAMU WSPARCIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „NOWA I SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM”

Z uwagi na zmiany organizacyjne konieczna jest zmiana daty przeprowadzenia superwizji dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w miesiącu sierpniu 2021.

Superwizja odbędzie się: w dniu 17.08.2021 r. w godzinach od 08:00 do 11:00 w sposób zdalny.

Superwizja będzie przeprowadzona dla 4 pracowników Ośrodka przez Annę Szeniman – Łysak – Psychoterapia i Edukacja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.