PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

Trwa nabór wniosków do Placówki Wsparcia Dziennego na nowy rok szkolny 2021/2022.

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczej, wobec czego zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań.  Pobyt w Placówce jest nieodpłatny. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia.

Dzieci kierowane są na zajęcia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Ośrodka lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, ul. Pionierów 15/2, Karsko.