Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:
-z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
-za pośrednictwem portalu Emp@tia
-lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

W dniach: 04.08.2021 r.  i 06.08.2021r. w godzinach 9:00 – 11:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku Pionierów 15/2 Karsko

pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielać będą pomocy w wypełnianiu wniosków a także w zakładaniu Platformy Usług elektronicznych  ZUS PUE.

Pomogą także w pozyskaniu Bonu Turystycznego.