Flaga oraz gosło Polski

Nazwa zadania:

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior+” jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji Seniorów z terenu Gminy Nowogródek Pomorski z życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego a także poprzez rozwijanie własnych zainteresowań.
W zajęciach Dziennego Domu „Senior+” biorą udział kobiety i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, w wieku co najmniej 60 lat.

Placówka działa od stycznia 2020 r. Powstała w budynku byłej szkoły podstawowej.

Dzienny Dom Pobytu „Senior+” Trzcinnej jest miejscem wspólnych spotkań i  aktywizacji 20 Seniorów. Do dyspozycji Seniorów przeznaczonych jest kilka odpowiednio wyposażonych sal, którymi są:  pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, pomieszczenie klubowe wyposażone w telewizor i komputer, pomieszczenie do odpoczynku, w której będzie prowadzona rehabilitacja.

Placówka, Dzienny Dom Pobytu „Senior+” zapewnia osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego poprzez:
- usługi socjalne w tym m.in. zapewnienie posiłku a także usługi rehabilitacyjne,
-usługi edukacyjne poprzez warsztaty rękodzielnicze, plastyczne,
- zajęcia kulturalno-oświatowe - koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne
- zwiększenie aktywności ruchowej poprzez spacery, wycieczki, ćwiczenia, taniec,
- a także zajęcia aktywizujące społecznie takie jak np. organizacja Dnia Seniora, współpraca m.in. z Domem Kultury i ze stowarzyszeniami,
- terapię zajęciową poprzez muzykoterapia, treningi umysłu itp.

Gmina Nowogródek Pomorski w roku 2019, w ramach modułu I Programu otrzymała 300000 złotych  dotacji na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Trzcinnej.

Koszt zadania w roku 2019 wyniósł 375000 złotych.

W roku 2020, w ramach modułu II- zapewnienie funkcjonowania istniejącego Dziennego Domu Pobytu Senior + w Trzcinnej,Gmina Nowogródek Pomorski otrzymała 72000 złotych dotacji.

Wartość realizacji zadania wyniósł 180000 złotych

 

 

Logo Senior+ Logo Gminy Nowogródek Pomorski